ხარისხი
დიმა ა

ხარისხი ( თელავი )

გარე ფასადი

599378654