გათბობის სისტემების მონტაჟი

გათბობის სისტემების მონტაჟი
ამირანი სამხარაძე

გათბობის სისტემების მონტაჟი ( თბილისი )

სერთიფიცირებული , პრფესიონალი ხელოსანი . ნებისმიერი სირთულის და მოცულობის გათბობის სისტემების მონტაჟი . გათბობის და წყალმომარაგების სისტემის იდრავლიკური გათვლა და მილის დიამეტრის სწორი შერჩევა , ამათბობლისა და ბოილერების სიმძლავრეების ზუსტი გათვლა . წყალმომარაგებისა და საცირკულაციო ტუმბოების ზუსტი შერჩევა და გაანგარისშება , თბილი იატაკის ტიპების მოწყობა .

599 39 82 18