ხელოსნების საიტი

ხელოსნების საიტი

ხელოსნების საიტი

რემონტის დასაწყებად მეტად მნიშვნელოვანია სანდო ხელოსნის მოძიება. ჩვენ შევეცადეთ თავი მოგვეყარა ყველა სარემონტო ხელოსანისათვის ერთ საიტზე. ამჟამად საიტზე ათასზე მეტი მოქმედი ხელოსანია დარეგისტრირებული. საიტს გააჩნია კომენტარების ველი, სადაც შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი პოზიტივი. მეტი დაცულობისათვის ჩვენ შევიმუშავეთ სანდოობის ტესტი. სანდოობის ტესტი ფასდება 10-ბალიანი სისტემით. მასში თავმოყრილია ისეთი აქტუალური შეკითხვები, რომელიც თავს იჩენს ხშირად ხელოსანსა და დამკვეთს შორის. ასევე საიტზე ატვირთულია სარემონტო / სანარდო ხელშეკრულებაც. ჩვენი მიზანია მოიძიოთ პროფესიონალი ხელოსნები სწრაფად და იოლად https://myxelosani.ge

გაზიარება: