რემონტი ხელოსანი პროფესიონალი ხელოსნების საიტი

რემონტი  ხელოსანი პროფესიონალი ხელოსნების საიტი

რემონტი ხელოსანი პროფესიონალი ხელოსნების საიტი

ყველა სახელოსნო ხელოსანი ერთ საიტზე, ყურადღება მიაქციეთ ხელოსნების კომპეტენციას.  თვითოეული ხელოსნის პროფილი შეიცავს კომენტარების ველს. ასევე ყურადღება მიაქციეთ საიტის მთავარ გვერდზე განთავსებულ სანდოობის ტესტს, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ როგორც დროებითი ხელშეკრულება ხელოსანთან.

გაზიარება: